quistes de ovario y de anejos

Diagnòstic, control i cirurgia de quists d’ovari.