patologia mamariaÉs una obsessió de l’equip l’estudi de la patologia mamària.

Disposem d’un mamògraf digitalitzat i dels mètodes auxiliars necessaris per establir el diagnòstic amb precisió: ecografia, puncions i core-biòpsies que ens permeten tenir completament caracteritzat el tumor abans de qualsevol acció terapèutica, ja que avui en dia el tractament es basa en l’actuació de diversos especialistes: en radioteràpia, cirurgia, quimioteràpia, fàrmacs antihormonals etc tot això consensuat en comitè amb els oncòlegs de referència.

Ens dediquem amb interès a descartar patologia mamària en les pacients que es visiten al centre (cribratge oportunista), ja que la base per obtenir els millors resultats és l’anticipació: com més lesions descobrim en una fase més inicial millors seran els resultats obtinguts molt probablement amb intervencions quirúrgiques més respectuoses amb el cos de les nostres pacients.

La cirurgia mamària cada dia és menys agressiva i més encarada a la pacient concreta amb la seva lesió i les seves característiques personals: és individualitzada.

patologia mamaria esquema

L’ús de detecció del gangli sentinella amb isòtops radioactius, ha evitat en part la realització de limfadenectomies axil·lars aconseguint així preservar millor la funcionalitat de l’extremitat superior.

La localització prequirúrgica de lesions no palpables permet també reduir les incisions i el traumatisme de la cirurgia en general.

El treball conjunt amb cirurgia plàstica permet l’ús de tècniques de reconstrucció reduint en bona part el impacte de la cirurgia extensa.