biopsia cervixLa biòpsia de cèrvix, vulva i endometri és la presa d’una mostra de teixit per al seu estudi microscòpic al laboratori. Serveix per confirmar o descartar la presència d’una lesió ginecològica que requereixi tractament posterior.

En una exploració ginecològica de rutina s’exploren els genitals externs i el coll de l’úter. Davant la sospita de qualsevol anomalia a aquests nivells, es procedirà a la presa d’una petita mostra de teixit (biòpsia) per a ser analitzada al laboratori.

En el cas de la zona vulvar, la presa de biòpsia pot requerir anestèsia local. La biòpsia de cèrvix (coll de l’úter) habitualment no requereix anestèsia i es realitza en el transcurs d’una colposcòpia. En ambdós casos la prova es realitza de manera ambulatòria i no requereix ingrés ni cures especials.

Quan se sospita que pugui existir una anomalia en la capa interna que revesteix l’úter (endometri) s’ha de realitzar una biòpsia per descartar la presència de lesions. És un procés que pot causar una petita molèstia, ja que s’introdueix una cànula a l’interior de l’úter, i es realitza a la consulta sense necessitat d’anestèsia. Aquesta prova pot ser necessària, per exemple, si vostè presenta sagnat després d’haver passat la menopausa