ecografia mamariaL’ecografia mamària és una tècnica que utilitza els ultrasons per a l’estudi de la mama. És essencial per al diagnòstic diferencial de nòduls palpables en l’exploració ginecològica o visibles en una mamografia. També s’utilitza de guia en procediments invasius.

No substitueix la mamografia, ja que és incapaç de detectar microcalcificacions. En canvi és molt útil per distingir entre un nòdul sòlid o  un quist (líquid). I és de gran ajuda per identificar nòduls en mames molt denses radiològicament.

Amb la guia de l’ecografia es poden realitzar proves mínimament invasives com són la punció aspiració amb agulla fina (PAAF) o la biòpsia amb agulla gruixuda (COREBIOPSIA/BAG).

La punció aspiració amb agulla fina (PAAF) permet en el mateix moment de l’ecografia aspirar el contingut de la lesió per a estudi citològic. L’ecografia permet dirigir l’agulla al lloc exacte de la lesió.

A la corebiopsia, guiada per ecografia s’utilitzarà una agulla gruixuda el que permetrà al radiòleg obtenir una petita mostra de teixit per al seu estudi anatomopatològic. En aquesta tècnica s’utilitza una petita dosi d’anestèsia local.

L’ecografia també permet la localització mamària de lesions no palpables per a la cirurgia, mitjançant la col·locació d’un arpó que indica la situació de la lesió al cirurgià i facilita la seva exèresi.