monitorizacion fetal

Registre cardiotocogràfic extern

El monitoratge fetal és un procediment mèdic que s’ utilitza per avaluar la salut i el benestar del fetus durant l’ embaràs i el part. El monitoratge fetal es realitza mitjançant l’ ús de dispositius que registren i mostren la freqüència cardíaca del fetus i les contraccions uterines de la mare.

Existeixen dos tipus de monitoratge fetal: l’externa i la interna.

Monitoratge extern

Es realitza col·locant dos sensors a l’abdomen de la mare, un mesura la freqüència cardíaca fetal i un altre registrar les contraccions uterines. D’aquesta manera, els sensors estan connectats a una màquina que grava i mostra l’activitat fetal i les contraccions uterines.

Monitoratge intern

Per començar, es col·loca un elèctrode directament al cuir cabellut del fetus a través de la vagina de la mare. L’ elèctrode mesura la freqüència cardíaca fetal de manera més precisa que el monitoratge extern. A més, es pot mesurar la pressió intrauterina amb una sonda especial. Aquest mètode que s’ utilitza per comprovar el benestar fetal durant el part.

Quan es realitza?

ANTEPART
El monitoratge fetal permet valorar el benestar fetal abans del part. Sobre l’abdomen matern es col·loquen dos receptors, un que registra la presència de contraccions uterines, i un altre que registra la freqüència cardíaca fetal. La seva durada mínima és de 20 minuts.

Registro en papel

Registre gràfic del monitor

Monitorización fetal

Monitor real

Posición lateral al realizar monitor

Posició lateral al realitzar monitor

Per a la realització del test es recomana que la pacient hagi ingerit aliments dins de les dues hores prèvies i col·locar-se preferentment en posició de decúbit lateral esquerre (de costat >10 graus cap a l’esquerra). El seu ginecòleg li recomanarà a partir de quan l’ha de realitzar. En gestacions de baix risc sol ser entre la setmana 38 i la setmana 40.

INTRAPART
El monitoratge fetal és un procediment comú durant el treball de part i el part. Pot ser externa o interna.  En suma, ajuda els metges i infermeres a detectar qualsevol problema en el fetus i prendre mesures per garantir un part segur.