monitorizació fetal

Registre cardiotocogràfic extern

El monitoratge fetal permet valorar el benestar fetal abans del part. Sobre l’abdomen matern es col·loquen dos receptors, un que registra la presència de contraccions uterines, i un altre que registra la freqüència cardíaca fetal. La seva durada mínima és de 20 minuts.

Per a la realització de el test es recomana que la pacient hagi ingerit aliments dins de les dues hores prèvies i col·locar preferentment en posició de decúbit lateral esquerre (de costat> 10 graus cap a l’esquerra). El seu ginecòleg li recomanarà a partir de quan ha de realitzar-lo. En gestacions de baix risc generalment entre la setmana 38 i la setmana 40.

Aquest mateix mètode és el que s’utilitza per comprovar el benestar fetal durant el part.