patologia suelo pelvicoEn un consultori ginecològic són freqüents els problemes que afecten les estructures de suport de l’aparell genital femení. És el que coneixem com el sòl pelvià.

Aquesta és una zona de el cos sotmesa a canvis importants relacionats amb processos reproductius, els esforços realitzats en la vida quotidiana i per descomptat, el pas de el temps.

Sempre que visitem a una pacient explorem sistemàticament l’estat del sòl pelvià, indicant si s’escau recomanacions en aquest sentit com exercicis de contracció de la musculatura i modificacions d’estil de vida.

Utilitzem les proves diagnòstiques auxiliars com la urodinàmia per estudiar la incontinència d’orina, els estudis de funcionalitat anus-rectal, els exàmens ultrasònics i la ressonància nuclear magnètica si fos necessari.

Un cop establert el diagnòstic fem una proposta de tractament específic que pot consistir en un programa de rehabilitació o “biofeed-back”, altres mesures conservadores com la col·locació i control de pessaris vaginals i finalment els tractaments quirúrgics que estan resultant molt efectius en la correcció de la incontinència d’orina femenina (molt freqüent), com la col·locació de malles suburetrals per procediments quirúrgics mínimament invasius, i hospitalitzacions breus que permeten una ràpida recuperació.

És freqüent en la patologia de sòl pelvià trobar defectes combinats que afecten la bufeta urinària, úter o recte alhora: hem de considerar el sòl pelvià com un tot (conjunt) i planificar així la cirurgia necessària eventualment amb el concurs d’altres especialitats per oferir solucions globals al problema.