control embarazo Des del  període  preconcepcional fins al postpart i la lactància , a ISHTAR oferim totes les proves necessàries i les mes innovadores per al control d’embarassos  tan de baix com d’alt risc .
Habitualment el control normal de l’embaràs requereix visites amb una periodicitat mensual , tot i que en alguns casos i tant al inici com al final de l’embaràs , el seu ginecòleg li pot indicar la conveniència d’acudir a la consulta més sovint .

  1. Test d’embaràs positiu: S’aconsella anar a la consulta al voltant de 6-8 setmanes després de l’última regla si s’ha realitzat el test d’embaràs i aquest ha resultat positiu . L’objectiu de la primera visita és confirmar l’embaràs i poder datar-lo per iniciar els controls pertinents
  2. Primer trimestre: Al voltant de les 10-12 setmanes d’embaràs s’ha de fer una primera analítica per , entre altres coses , avaluar el seu estat de salut general , conèixer el seu grup sanguini , descartar la presència d’infeccions transmissibles al fetus i conèixer el valor de determinades hormones necessàries per al diagnòstic prenatal de problemes cromosòmics en el seu nadó . Entre la setmana 12 i la 13 idealment , li farem una ecografia que té com a objectiu principal la mesura del plec “ nucal” (gruix del clatell) de l’embrió , que juntament amb l’analítica ens permetrà establir un càlcul aproximat de risc per a determinades malalties ( Síndrome de Down , Síndrome d’Edwards … ) . El seu ginecòleg/a l’informarà de més opcions per descartar aquests tipus de malalties .
  3. Segon trimestre:Coincidint amb una millora dels seus símptomes inicials de l’embaràs ( les nàusees , els vòmits … ) seguirem el control de la seva gestació durant tot el segon trimestre , que s’inicia al voltant de la setmana 14 . En la setmana 20-21 se li practicarà una nova ecografia ,l’anomenada Ecografia morfològica , que és una ecografia d’alta resolució en què es visualitzen els diferents òrgans del nadó i permet descartar anomalies estructurals majors en el fetus i determinar amb alta fiabilitat el sexe del nadó . Un anàlisi de sang entre la setmana 24 i la 28 descartarà la presència de diabetis gestacional i permetrà fer un seguiment del seu estat bàsic de salut .
  4. Tercer trimestre: El control del creixement del nadó marca el seguiment durant aquest trimestre .La  ecografia de les 33 setmanes permet detectar aquells nadons que són petits per la seva edat de gestació o aquells que creixen excessivament ,així com avaluar la posició del nadó i l’estat del flux placentari i líquid amniòtic . Un mes abans de la data prevista de part es cursarà la darrera analítica i es prendrà una mostra vaginal i rectal de la mare per descartar la presència d’infeccions que obliguin a un tractament abans o durant el part . En aproximar-nos al final de l’embaràs i amb la periodicitat que determini el seu ginecòleg/a es realitzaran controls de monitorització fetal , que tenen per objectiu comprovar el benestar del fetus i determinar la presència de contraccions uterines .

A ISHTAR sabem que cada embaràs, cada mare i cada nadó són diferents, i per tant, cada un d’ells necessita una avaluació individualitzada d’acord amb aquest  esquema base comú. L’objectiu final és acompanyar les famílies en aquesta etapa vital de la dona desitjant en tot moment el seu benestar i el del seu futur fill.