ecografia ginecologica transvaginal esquemaA ISHTAR realitzem ecografies per a les pacients del nostre centre i també per a les pacients d’altres professionals que ens ho sol·licitin.

Què és?

L’ecografia ginecològica és una tècnica exploratòria que mitjançant ultrasons, visualitzem els genitals interns (úter, ovaris i trompes). En ocasions s’aplica  “efecte Doppler continu o polsat”, que permet obtenir informació sobre la velocitat i el desplaçament de la sang, avaluant la normalitat dels fluxos sanguinis en els òrgans de la pelvis, i per tant ajuda a valorar l’aparició de vascularització anòmala en masses tumorals, determinar el cicle menstrual i l’ovulació, i avaluar processos benignes i malignes … millorant el diagnòstic i ajudant a la presa d’una decisió mèdica.

Com es realitza?

La majoria de les ecografies ginecològiques es realitzen per via transvaginal (a través de la vagina), sent aquesta la millor via per valorar els òrgans pelvians a causa de la proximitat de la sonda a la zona que es vol estudiar. Quan no és possible (dones que no han tingut relacions sexuals o en algun altre cas especial), utilitzem la via abdominal o transvesical, encara que les imatges obtingudes no són tan bones.

¿Preparació?

Es pot realitzar en qualsevol moment, tot i que depenent del que es vulgui estudiar (cavitat endometrial …) pot ser necessari realitzar-la uns dies després de finalitzar la menstruació.

Quan es realitza per via abdominal es requereix beure entre 1 i 2 litres d’aigua 90 minuts abans de la prova. Si es per via vaginal no  requereix cap preparació especial..