Es la tècnica de reproducció  assistida més senzilla.

Primer es realitza una inducció de la ovulació que consisteix en un tractament mèdic per aconseguir  la maduració òptima d’un o més fol.licles.  Dura aproximadament uns 10 dies.  Quan el fol.licle arriba a la mida òptima, procedim a la inseminació.

Consisteix en  la introducció dels  espermatozoids  dins del úter en el moment de la ovulació.

D’aquesta forma la fecundació del òvul es produirà a l’interior de la trompa de Fal.lopi, de forma natural ‘’ in vivo’’.

Hi han dos tipus  d’ inseminació :

  • Inseminació artificial conjugal (IAC), es realitza amb  el semen de la parella.
  • Inseminació artificial amb esperma de donant (IAD).

Es recomana realitzar entre 4 i 6 cicles.