La sang de cordó umbilical i el cordó umbilical ofereixen noves esperances per curar malalties, especialment leucèmies i algun tipus de càncer.

La sang de cordó umbilical i el propi cordó contenen elements capaços de generar cèl·lules sanguínies en quantitats adequades. Podent ser utilitzades per a trasplantament de la mateixa manera i amb les mateixes indicacions que la medul·la òssia.

La recollida de sang de cordó es realitza després del naixement i secció del  cordó, no suposa cap risc per a la mare ni per al seu fill. I la seva recollida pot ajudar a la curació de malalties.

Els bancs de sang de cordó s’encarreguen de garantir la conservació adequada i la tipificació de la mateixa per garantir el seu ús en òptimes condicions.

Per ser donant que cal fer?

  • Es descarten els pacients amb malalties hereditàries o potencialment transmissibles.
  • Es descarta mitjançant una anàlisi de sang de la mare la presència de malalties infeccioses.
  • Es comprova que el nadó no pateixi malalties greus els primers mesos de vida.
  • Després de rebre la informació desitjada omplir i signar el consentiment.
  • La donació serà altruista i anònima.

Nosaltres atenem els parts a Clínica Corachan, centre autoritzat per l’OCATT per a la recollida de sang umbilical, englobant el programa

CONCÒRDIA.
En el moment actual no hi ha cap banc de sang autoritzat per emmagatzemar al nostre país sang de cordó del nostre fill per a ús eventual en ell mateix. El RD 1301/2006 reconeix la capacitat dels pares de poder guardar la sang de cordó umbilical per a un ús propi autoritzat. Al nostre país, de moment, només hi ha un banc SCU antòleg autoritzat a la Comunitat Autònoma de Madrid però es pot enviar la SCU del seu fill a bancs estrangers de SCU sempre que es compleixin les condicions que recull el Reial decret.