El càncer de mama és la neoplàsia més freqüent a la dona. Cada any hi ha més de 30.000 casos a Espanya. Per sort, que s’ha aprofundit molt en el seu coneixement per millorar-ne així el pronòstic. De fet, malgrat que la incidència augmenta, la mortalitat disminueix. Sobretot és important la seva detecció precoç. Per això, les dones s’han de fer una mamografia. La seva freqüència dependrà dels protocols establerts adequats a la seva edat i els seus antecedents. Per tot això, volem informar-vos de 3 dades que has de saber si et diagnostiquen un càncer de mama.

1.Les proves.

Biòpsia de mama.

Ens informarà del grau de malignitat o benignitat del teixit.

Un cop confirmat el càncer s’ha de estudiar una sèrie de marcadors:

-Receptors d’estrògens i/o progesterona. (RH)

-HER2.(receptor 2 del factor de creixement epidèrmic).

-Índex de proliferació cel·lular, Ki 67.

Aquests resultats es consideren els factors pronòstics que orientaran el tractament òptim de cada tipus de tumor. És crucial aquesta classificació en l’elecció de la teràpia més adequada.

Ressonància magnètica.

Serveix per estudiar a nivell mamari la localització del tumor. A més, permet descartar la presència d’altres lesions al si afectat o contralateral.

Tomografia axial computeritzada, una gammagrafia òssia…

Són proves que el teu doctor indica per valorar si la malaltia s’ha disseminat fora del pit.

2. L’equip.

Tot i que visitaràs diversos especialistes, sempre serà un el referent que la mantindrà informada en tot moment de les opcions terapèutiques i el seguiment del procés. Amb els teus resultats, el teu metge consultarà el Comitè de tumors. És un grup d’experts en càncer de mama compost per diferents professionals:

Cirurgià o ginecòleg.

Radiòlegs.

Oncòlegs.

Anatomo-patòlegs.

Ells decidiran quina teràpia és la idònia per a cada pacient.

equip de metges amb les mans juntes

equip de metges

3.Tipus de tractament en el càncer de mama:

Cirurgia.

Radioteràpia.

Quimioteràpia.

Immunoteràpia.

Hormonoteràpia.

La seva elecció dependrà de les característiques del tumor. Per això cada pacient té la seva recepta única. L’agressivitat cel·lular, la presència de ganglis axil·lars i la mida poden indicar iniciar el tractament amb quimioteràpia. Posposant el temps quirúrgic. La cirurgia conservadora s’ha de complementar amb radioteràpia. La presència de l’HER2 permetrà fer servir immunoteràpia. Finalment, si hi ha RH positius, s’administraran medicaments antiestrògens durant 5 anys.

En resum, si et diagnostiquen un càncer de mama és important que recordis 3 claus. En primer lloc, el tipus de tumor, mida i localització indicaran el tractament. El segon és un treball d’equip on intervindran diferents especialistes. I per acabar, és una teràpia combinada.

Més informació a la web. o cancer.org