La reproducció assistida és el conjunt de tècniques i tractaments mèdics que tenen com a objectiu aconseguir l’embaràs .

Així doncs, la reproducció assistida es fa servir per tractar la infertilitat o l’esterilitat , i consisteix a aplicar tractaments de fertilitat per als òvuls o els espermatozoides.

Els tractaments de reproducció assistida estan destinats a:

 1. Parelles heterosexuals amb problemes de fertilitat.
 2. Parelles de dones que volen tenir fills o dones solteres (monoparentals)

1. Parelles amb problemes de fertilitat

Es considera que una parella té problemes de fertilitat si l’embaràs no aconsegueix abans d’un any mantenint relacions sexuals regulars. Quan la dona és més gran de 35 anys aquest període de temps es redueix a 6 mesos.

Una altra consideració important és que la parella ha d’estar sana. És a dir, que no hagin estat diagnosticats o pateixin cap malaltia o patologia que pugui afectar la seva capacitat reproductiva.

En aquests casos, es recomana acudir a la nostra clínica ginecològica per fer un estudi de fertilitat. L’objectiu d’aquest estudi és esbrinar les causes de l’esterilitat.

Generalment, les alteracions en la fertilitat d’homes i dones són les següents:

 • Infertilitat masculina: menor producció d’espermatozoides (oligospèrmia), absència d’espermatozoides (azoospèrmia), desequilibris hormonals, etc.
 • Infertilitat femenina: alteracions del cicle menstrual, problemes que afecten la implantació embrionària, quantitat i/o qualitat dels òvuls disminuïda, etc.

Es recomana no intentar l’embaràs natural si a la família hi ha alguna malaltia hereditària que pugui donar lloc al naixement d’un nen malalt. Abans cal dur a terme un estudi genètic.

2. Parelles de dones o dones solteres que volen tenir fills

Les parelles lesbianes i les dones solteres també necessitaran recórrer a la reproducció assistida per poder ser mares. El procés habitualment es duu a terme mitjançant una donació de semen i posterior inseminació artificial .

Les parelles gais i els homes solters que volen tenir fills tenen com a opció el procés d’adopció, ja que a Espanya la gestació subrogada és un procés il·legal.

Tipus de reproducció assistida

Els principals tipus de reproducció assistida són els següents:

 • Inseminació artificial.
 • Fecundació in vitro (FIV).
 • Altres tècniques com: Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP), Ovodonació, mètode ROPA etc…

Biòpsia DGP
Biòpsia DGP

Inseminació artificial

La inseminació artificial és la tècnica de reproducció assistida més senzilla. Consisteix en la introducció dels espermatozous a l’interior de l’úter de la dona. Aquesta introducció es fa en el moment a l’ovulació.

Primer es fa una inducció de l’ovulació que consisteix en un tractament mèdic per aconseguir la maduració òptima d’un o més fol·licles. Acostuma a durar aproximadament uns 10 dies. Quan el fol·licle assoleix la seva mida òptima, es procedeix a la inseminació.

Esquemàticament la inseminació artificial consta dels següents passos :

 1. L’estimulació ovàrica per al desenvolupament fol·licular i la inducció de l’ovulació.
 2. Preparació del semen al laboratori.
 3. Introducció dels espermatozoides a l’úter
ICSI

ICSI

Fecundació in vitro (FIV)

La fecundació in vitro és una tècnica de reproducció assistida que consisteix a fer la unió de l’òvul d’una dona i l’espermatozou d’un home en un laboratori. Posteriorment, es transfereix a l’úter de la dona.

La fecundació in vitro consta dels següents passos :

 1. Estimulació o superovulació
 2. Extracció dels òvuls de l’ovari mitjançant punció fol·licular
 3. Inseminació i fecundació
 4. Cultiu de l’embrió
 5. Transferència de l’embrió a l’úter

Segons el mètode emprat per a la FIV hi ha dos tipus:

 • FIV (tècnica convencional)
 • ICSI (tècnica que consisteix a injectar directament l’espermatozoide dins de l’òvul)

Per a més informació sobre la reproducció assistida , pots posar-te en contacte amb nosaltres.